Gratis How-To: Een eenvoudige manier om de strategische afstemming van je bedrijf te testen

Download direct
Path

Strategische alignment — bepalend voor je groei en succes

Er is geen universeel of one-size-fits-allrecept voor een succesvolle onderneming. Maar bedrijfsleiders zijn het er vandaag de dag over eens dat strategische afstemming een belangrijke factor speelt in het succes van je bedrijfsvoering en projectmanagement.

Strategische afstemming oftewel alignement betekent dat alle onderdelen van een bedrijf — inclusief de marktstrategie en de manier, waarop het bedrijf zelf is georganiseerd — zo zijn ingericht dat deze de realisatie van de ultieme bedrijfsdoelstellingen maximaliseren. Daar waar het ondernemingsdoel over het algemeen niet zo vlug verandert, veranderen strategieën en organisatiestructuren wel. Daardoor voelt het najagen van alignement tussen strategie en de organisatie soms meer als jagen op een ongrijpbaar dwaallicht.

En alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, is het een uitdaging voor bedrijfsleiders om de strategische afstemming op zowel het team- en businessunit- (of divisie of afdeling) als op bedrijfsniveau inzichtelijk maken. Toch is het mogelijk:

Een voorbeeld uit de praktijk

Toen Facebook begon te groeien, ontdekte de organisatie dat hun initiële aanpak van “move fast and break things“ niet langer voldeed. De cultuur werd omgevormd tot een cultuur waarin gerichte technische teams en productgroepen centraal staan om het productontwikkelingsproces sneller en minder grillig te laten verlopen, waardoor ze beter aan de eisen van de nieuwe publieke aandeelhouders kunnen voldoen.  Zo is hun mantra omgevormd naar “Move fast with stable infrastructure”, waarmee succesvol wordt ingespeeld op de organisatorische uitdaging, om schaalgrootte te realiseren in een wispelturige en onstabiele samenleving

Er is een eenvoudige manier, waarop je een open gesprek in gang kunt zetten over de strategie en de effectiviteit van jouw organisatie. 

Dit is wat je krijgt: 

  • Een goede invalshoek om de strategische alignement binnen jouw organisatie bespreekbaar en inzichtelijk te maken.
  • Een korte toelichting op de resultaten van de test
  • Voorbeelden aan hand van ‘best and worst practices’ 

Path