Strategisch projectmanagement als de sleutel tot de realisatie van je bedrijfsdoelstellingen

Test je strategische alignment
Path

Overtref de concurrentie, ontsluit het potentieel van je bedrijf en bouw aan een organisatie, waar mensen deel van uit willen maken

Uitgangspunt in je projecten is, dat ze effectief bijdragen aan de resultaten van je bedrijfsstrategie, nietwaar? Bekijk je projecten dan eens in het licht van je bedrijfsdoelstellingen. Strategisch projectmanagement (SPM) gaat over het tot stand brengen van een duidelijke samenhang tussen je projecten en strategische doelstellingen. Hierin draait het om het procesmanagement van grote en belangrijke projecten én het ontwerpen en managen van het projectportfolio om te zorgen, dat deze bedrijfsstrategie en -doelstellingen ondersteunen. 

Je wilt er zeker van zijn dat:

 • De samenstelling van de projecten past en volstaat om je strategische doelstellingen te bereiken
 • Je projecten beschikken over de juiste resources
 • Als tijdlijnen en middelen wijzigen, de projecten worden geprioriteerd vanuit het strategisch plan en de effecten daarvan tot uiting komen in dit plan.

Maximale projectresultaten met het Grote Gedurfde Dappere Doel (BHAG)

Je projecten zijn de spil van je strategie. Het zijn de projecten waar de uitvoering van de strategie daadwerkelijk plaatsvindt en vooruitgang wordt geboekt. Het is ook waar alle tijd en geld wordt besteed. Dus hoe zorg je, dat jullie inspanningen en investeringen goed afgestemd zijn op de bedrijfsdoelstellingen achter jullie strategie? En dus het juiste opleveren?

Hoe ondersteunen je projecten de strategische doelstellingen?

Elk onderdeel van jouw strategie vergt minstens één project om de beoogde resultaten te bereiken. Projecten die overlappen of onnodig zijn hebben geen duidelijke link met je doelstellingen en zullen niet bijdragen aan die resultaten.

Wil jij de zekerheid dat je projecten ook écht doorgaan?

Dan is het verstandig om elk project op een realistische manier te benaderen. Je hebt een inschatting nodig van het budget en zorgt dat de tijdlijnen in lijn zijn met de strategie. Daarnaast is het belangrijk dat er een owner is en dat operationele projecten je strategische projecten niet in de weg staan. En vice versa.

Hoe houd je de zaak in de gaten?

Je wilt de helikopterview behouden, je projecten strategisch aansturen en prioriteren in de gehele portefeuille. En de projecten en resultaten op elkaar aansluiten. Hoe meer geïsoleerd je projecten raken van het strategisch plan, hoe minder reëel je plan is.

Het hebben van een Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is vaak wat succesvolle bedrijven onderscheidt van minder succesvolle bedrijven. Dit Grote Gedurfde Dappere Doel geeft een duidelijke en ambitieuze doelstelling aan binnen een bepaalde tijd. 

Is het verband tussen je strategie en projectmanagementinitiatieven duidelijk gedefinieerd en verankerd, dan heb je voldoende draagvlak om vanaf het begin de juiste koers uit te stippelen. Zonder deze samenhang nemen de projectrisicopunten toe.

Strategisch projectmanagement gaat dus vooral over het ontwerpen en managen van de juiste projectmix om je doelen te bereiken en zo je strategie te realiseren. Het is geen parallel of alternatief concept, maar onderdeel van het proces en speelt een sleutelrol in de verwezenlijking van je strategie.

Van visie naar actie

Met een brede, branche-overstijgende ervaring helpt Boon 4 Business jou met:

 • Een duidelijke visie over hoe het succes er in de toekomst uitziet. Als je niet weet waar je naartoe gaat, hoe kom je daar dan?
 • De identificatie van commerciële kansen om je te onderscheiden en zo een betere waardepropositie neer te zetten. Je ontdekt de volgende stap in de transformatie en ontwikkeling van je bedrijf. En ontwikkelt strategieën om nieuw marktaandeel te veroveren of bestaand marktaandeel te beschermen en te vergroten
 • Je stelt strategische prioriteiten voor de korte en middellange termijn. En bepaalt meetbare doelen, zodat je weet hoe het succes voor jouw organisatie en jouw team eruitziet 
 • Afstemming en draagvlak creëren. En de buy-in rond je koers en strategie. Dit vormt de sleutel voor latere realisatie
 • De identificatie van de uitdagingen, zoals concurrentie en veranderende trends. Je wilt over de golven varen, niet verpletterd worden
 • Je richting in een duidelijke roadmap voor de rest van de organisatie, zodat je mensen weten waar deze naartoe gaat en hoe zij kunnen bijdragen. Betrokken personeel is 20% productiever dan niet-betrokken of ongemotiveerd personeel 
 • Open communicatie door mensen de ruimte te geven om te delen wat hen bezighoudt. En wat ze voor de toekomst van de organisatie beogen. Het versterkt de samenwerking
 • Empowerment door iedereen in de lijn in staat te stellen taken op zich te nemen, die het bedrijf vooruit helpen. En zo zelf minder brandjes blussen en meer bezig zijn met wat jij het beste kunt: leiding geven en uitvoeren. En dat zie je terug in de focus en resultaten
 • Bouwen aan heldere waarden en een cultuur, waarmee je constructief gedrag bevordert, omdat je team begrijpt wat je van hen verwacht. Cultuur en waarden zijn de lijm die je strategie bijeenhoudt. 

Je krijgt hands-on advies over het strategische niveau tot aan het niveau van de dagelijkse werkzaamheden. En directe inzichten in waardecreatie door prijsstelling, commerciële uitmuntendheid en bedrijfstransformatie.

Boon 4 Business helpt om je potentieel te ontsluiten met commerciële strategie, marketing- en sales expertise en branche-overkoepelende ervaring, waarmee jij jouw bedrijf de mogelijkheid geeft verder te groeien. 

De agile en lean opzet van Boon 4 Business biedt flexibiliteit, waarmee jij de beschikking hebt over alle benodigde kennis en kunde op het moment dat en zo lang jij deze nodig hebt. En met een bottom line impact bieden kostenefficiënte oplossingen je direct rendement op je investering.

Wat levert strategisch projectmanagement je op?

De grote winst voor jouw organisatie zit hem in:

 • De keuze en helderheid van de doelstellingen
 • Verhoogde aandacht en aansprakelijkheid op alle niveaus 
 • En een meer consistente buy-in
 • Door samenhang vergroot je de succesratio, niet alleen voor projecten, maar ook voor de culturele samenhang en de algemene langetermijndoelstellingen.

Boon 4 business helpt je om je kansen te vergroten en je droomresultaat te verwezenlijken. Door te luisteren, mee te denken en de juiste expertise in te schakelen vanaf de eerste kennismaking tot na de uitvoering. Dus neem contact met ons op en vertel wat je nodig hebt. Samen bedenken we de juiste strategie en zorgen we voor een dusdanige uitvoering, dat de effecten nog lang na het voltooien van onze missie voelbaar zijn.

Er is geen universeel of one-size-fits-allrecept voor een succesvolle onderneming. Maar bedrijfsleiders zijn het er vandaag de dag over eens dat strategische afstemming een belangrijke factor is in projectmanagement.

Strategische afstemming oftewel alignement betekent voor mij, dat alle onderdelen van een bedrijf – inclusief de marktstrategie en de manier, waarop het bedrijf zelf is georganiseerd – zo zijn ingericht, dat deze de realisatie van het doel op de lange termijn maximaal ondersteunt. Terwijl het ondernemingsdoel over het algemeen niet verandert, veranderen strategieën en organisatiestructuren wel. Daardoor voelt het najagen van alignment tussen strategie en de organisatie als jagen op een ongrijpbaar dwaallicht.

En alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, is het een uitdaging voor bedrijfsleiders om de strategische afstemming op zowel het team- en businessunit- (of divisie of afdeling) als op bedrijfsniveau inzichtelijk maken. 

En toch is het mogelijk. Er is een eenvoudig uit te voeren manier, die je uitvoert om een open gesprek in gang te zetten over de strategie en de effectiviteit van je organisatie.

Path