Projectmanagement bij de behoeften van vandaag & met het oog op de toekomst

Download projectmanagement checklist
Path

Een geslaagd project: zet de champagne alvast koud!

“Je projectinvesteringen aanwenden voor tastbaar, duurzaam en breed gedragen resultaat.”

Je staat er misschien niet bij stil, maar projecten vormen steeds vaker het basisrepertoire voor bedrijven. Kijk om je heen en je ziet overal projectteams omtrent organisatie- en managementuitdagingen. Haast alles wat buiten de bestaande routines valt, is een project. Een nieuw project betekent vaak, dat je op een cruciaal punt in de ontwikkeling van je bedrijf staat. Dit kruispunt leidt tot meer kansen. Of tot complicaties:

 • Je ziet je project verzanden;
 • De implementatie stuit op weerstand;
 • De lijnorganisatie heeft er geen boodschap aan;
 • Je verantwoordelijke manager laat de zaak op zijn beloop;
 • De operationele drukte belemmert elk initiatief;
 • Onvoorziene ontwikkelingen rijden het project in de wielen;
 • Of je hebt meerdere projecten die naast elkaar lopen. En bij gebrek aan;
 • Standaardisatie in je manier van werken zijn mensen en middelen verkeerd of niet ingezet.

En zo zijn er nog 100 redenen.

Je project(en) gestroomlijnd, je doelen behaald

Het is dus een hele kunst om de vaart in je project(en) te krijgen en te houden. Wist je dat in > 80% van de gevallen het resultaat van een project afwijkt van de geplande doelstelling? En in circa 40% van deze gevallen het project vroegtijdig is stopgezet? Dat kan anders.

Of je nu een of meerdere projecten hebt, je bent gebaat bij een dedicated lead met kennis, kunde en expertise, die je projectmanagement in de hand neemt en/of je helpt met:

 • Grip & inzicht
 • Keuzes maken
 • Tijdige oplevering en bijsturen
 • Effectief samenwerken
 • Koers zetten en houden

Misschien is het zelfs tijd voor de volgende stap: portfoliomanagement als organisatie-inrichtingsvorm, waardoor je flexibel stuurt op de strategische doelstellingen. Je maakt gerichte keuzes: wat genereert de meeste toegevoegde waarde?

Je hebt expertise nodig, die het projectmanagement verbetert door processen te standaardiseren en de efficiëntie te optimaliseren. En die sturing van projecten, programma’s en portfolio’s mogelijk maakt of je PMO (project management office) versterkt. Kortom, de kennis en ervaring die zorgen, dat jouw onderneming gericht de juiste projecten aangaat en ze tot een succesvol einde brengt. Het resultaat ervan draagt bij aan het hoger doel in je organisatie, terwijl jij je bezighoudt met je eigen core business.

Agile projectmanagement: ‘learning by doing’

Wil jij projecten sneller opleveren om wendbaar en adequaat op externe ontwikkelingen in te kunnen spelen? Wil je meer draagvlak creëren binnen jouw organisatie? Meer bedrijfswaarde leveren? Dan is agile de manier van werken voor:

 • Een korte doorlooptijd;
 • Betere bestuurbaarheid door duidelijk inzicht in de voortgang;
 • Snelle, tastbare resultaten;
 • Groter draagvlak, doordat alle stakeholders vanaf het begin betrokken zijn;
 • Lagere kosten.

“Scrum is de meestgebruikte variant van de zogenoemde agilemethodes om veranderingen te realiseren. Ik ben van mening, dat dit vooral werkt in projecten, waarbij je ‘iets’ maakt of ontwikkelt en het bouwen/ontwikkelen van het projectresultaat gefaseerd kan plaatsvinden. En tussentijds wijzigen mogelijk is.

Agile is meer dan een methode: het is een mindset en het vereist visie en strategisch inzicht om gericht de juiste dingen te doen. Van een manager vergt dat vooral faciliterend leiderschap. ‘Als projectleider ben ik een leider zonder macht en dat wil ik graag zo houden’, is mijn mantra. Daar waar nodig schakel ik mijn internationale netwerk van onafhankelijke topexperts in om je team te versterken. Op hun specifieke vakgebied weten zij (nog) meer dan ik. Om jouw team optimaal te laten presteren zet ik onze gezamenlijke kennis, kunde en expertise in om te zorgen, dat jouw teamleden hun competenties maximaal en in samenhang inzetten.”

Consultancy, ondersteuning en/of uitvoering van projecten

Boon 4 Business ondersteunt en adviseert in elke fase van je project en je projectstrategie. En begeleidt deze (deels) op locatie indien gewenst.

Als jij kiest voor een agile projectstrategie, helpt Boon 4 Business je met het aanleren en implementeren van methodieken als scrum, om zo autonome, zelforganiserende of zelfsturende teams te creëren.

6 Maanden na afsluiting van de opdracht volgt een duurzaamheidtest: wat is het effect op de langere termijn, worden nieuwe procedures nog gehanteerd, moeten we iets aanpassen of komt er een vervolg?

Een voorbeeld van projectmanagement

Een klant wil een nieuw audiomerk in de internationale (Aziatische) markt zetten. Boon 4 Business ondersteunt de planning rondom de productontwikkeling, de wereldwijde communicatie en samenwerking rondom de diverse scrumteams, stuurt de sales- & marketingstrategie (inclusief branding) aan en adviseert, geholpen door het internationale netwerk van experts, over de verdere ontwikkeling van het merk en de distributiestrategie.

De markt vereist, dat het bedrijf zijn product- en procesontwikkeltijd en
-kosten vermindert om zijn concurrentievoordeel op de wereldmarkt te behouden.

In de samenwerking met Boon 4 Business weet het bedrijf kortere product- en procesontwikkeltijd in combinatie met lage kosten te realiseren, zonder hierbij in te boeten op de vereiste kwaliteit. De teams, die verspreid zitten over 3 continenten, werken op afstand goed samen. Zij delen resources en boeken successen door de scrumaanpak. Er worden kleine, motiverende feestjes gevierd. Er is grip en zicht op het gehele sales- en marketingproces en er staat een commerciële distributiestructuur, die sterk inspeelt op de huidige behoefte van de lokale markt.

De kracht van de combinatie

Na 25 jaar van verdieping durf ik te zeggen, dat projectmanagement een vak is met een breed scala aan noodzakelijke competenties. In samenhang bieden ze je de mogelijkheid om met je projecten bij te dragen aan een betere wereld. Ik zet mijn kennis en ervaring het liefst in voor projecten met een toekomstgerichte en -bestendige missie en visie, waarbij innovatie, duurzaamheid en MVO samenkomen. Een complex project verdient een miljoenpoot met expertise in strategie, transformatie, globaliseren en eventmanagement. In Boon 4 Business verenig ik mijn ervaring, kennis en kunde, gevoel voor de nieuwste technologie, innovatiekracht en het gemak om cultuurverschillen te overbruggen en te verenigen met een internationaal netwerk van topexperts. Het gaat om de combinatie van mensen en processen. Projecten kunnen soms maanden of zelfs jaren duren. Ik beschouw een project als een reis met meerdere hoogtepunten onderweg en een duidelijke eindmarkering. En daar horen momenten, waarin je een mijlpaal of succes viert, zeker bij.

Je succesvolle project vieren

Boon 4 Business zorgt samen met jou en je team dat jij wat te vieren hebt. Je project is op tijd en binnen budget afgerond, je doelstelling bereikt en bovendien dragen de resultaten bij aan het hogere doel van je bedrijf.

Je ziet je bedrijf veranderen in een succesvolle en slagvaardige onderneming, die flexibel meebeweegt met de ontwikkelingen binnen de markt en de maatschappij. Met een hogere klanttevredenheid, meer betrokkenheid van medewerkers, een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Dit succes wil je toch vieren? Even stilstaan bij wat er in jouw organisatie gerealiseerd wordt en dit zichtbaar maken voor al je medewerkers en klanten? De celebration party ter ere van dit succes is misschien wel mijn favoriete onderdeel in het hele project! Het betekent immers ‘a job well done’.

Path