Heroriënteer je en richt je blik op ‘na de coronacrisis’

Path

Categorie: Bedrijfstransformatie & groei projecten Leestijd: 8 minuten Auteur: Ratna Boon

Waarom dít het moment is om je bedrijfsmodel opnieuw te bekijken

We bevinden ons nog steeds in een periode van ongekende economische onrust. En aan aanbevelingen en richtlijnen over hoe bedrijven moeten reageren op de COVID-19-uitbraak is geen gebrek. Maar wie kijkt er naar de fundamentele aspecten van jullie bedrijfsmodel? En hoe zullen deze uitpakken wanneer er een einde komt aan deze ingrijpende en onzekere situatie? De Nederlandse regering heeft, zoals bekend en net als vele andere regeringen, geadviseerd om het reizen per vliegtuig te blijven beperken en wijs op reis te gaan in Europa. En wereldwijd staan de stay-home richtlijnen nog steeds overeind.

Hoe gaat jouw bedrijf verder als de beperkingen zijn opgeheven? Bedrijven zijn nu veelal gefocust op crisismanagement en COVID-19-respons teams op hoe zij hun ondernemingen de komende maanden er doorheen loodsen. Maar heb jij je blik ook op de toekomst na de corona crisis gericht?

Het is raadzaam om zo snel mogelijk een transformatieproject of -programma op te zetten en zo je bedrijf klaar te stomen voor het post-COVID-19-tijdperk.

Het is essentieel om de komende periode een aantal aspecten van je bedrijfsmodel te evalueren:

Strategie

Bestuurders bepalen of de kernstrategie van het bedrijf wordt beïnvloed om vervolgens mogelijke wijzigingen effectief te laten doorwerken in de functionele leiding. Functionele strategie en prioriteiten worden opnieuw bekeken en geprioriteerd.

Mensen

Niets heeft een grotere impact op het bedrijf dan wat er met je medewerkers gaat gebeuren. Bij veranderingen in je organisatie is het belangrijk om vast te stellen of je mensen voorbereid zijn op hun eventuele nieuwe taken en verantwoordelijkheden. En of ze die ook begrijpen. Je wilt er zeker van zijn, dat je voldoende draagvlak behoudt en je mensen zich goed voelen in de transitie.

Klanten

Je bedrijf en je klanten zijn ook door ingrijpende veranderingen gegaan en doen dat wellicht nog steeds. Wat is je plan om je huidige klantenbestand te reactiveren? Kun je het klantenbestand uitbreiden? Deze discussies moeten nu plaatsvinden in plaats van aan het einde van deze turbulente periode.

Processen

Om te bepalen welke processen effectief bleven, evolueerden of zijn afgebroken in de afgelopen maanden vanwege de COVID-19-respons, is het raadzaam een omgevingsscan van de kernbedrijfsprocessen te maken. Belangrijker nog is dat je team zich concentreert op de processen, die wijzigingen behoeven ter ondersteuning van de nieuwe strategie en/of prioriteiten.

Product, Prijs en Promotie

Als ze uit de COVID-19-situatie komen, zijn alle bedrijven eager om weer op de rails te komen en hun marktaandeel te herwinnen. Er zullen veel ideeën en initiatieven zijn om producten opnieuw te definiëren, de prijsstelling aan te passen en producten en services te promoten bij afnemers, die bereid zijn om er geld aan uit te geven. Dit alles vergt coördinatie en afstemming om verdere ontregeling of misverstanden (intern of bij de klant) te voorkomen. Het is belangrijk om de eerste stappen hiertoe nu al te zetten om binnenkort slagvaardig te zijn.

Technologie en Data

Waarschijnlijk kwamen tekortkomingen in de technische en datacapaciteiten aan het licht toen je bedrijf onder druk kwam te staan. Hebben jullie deze tekortkomingen bijgehouden en kansen blootgelegd? Nu is de tijd om de eventuele impact op je huidige plannen en de technologie begroting vast te stellen, zodat je ze adequaat aanpast en voortaan voorbereid bent op wat nog kan komen.

Bestuur

Het bestuur vervult verschillende rollen en regelt allerlei soorten processen en protocollen. Hoe heb jij je organisatie ingericht om het bedrijf richting de toekomst te leiden? Laat het transformatieteam zich buigen over welke aspecten vanaf nu en in de toekomst aansturing nodig hebben. Denk hierbij aan budgettering, selectie en beheer van projecten, technologie en data, product, prijsstelling en promotie.

Prestatiemetingen

Wat vaak vergeten wordt, vooral in tijden van ‘normaal zakendoen’, is het meten van de prestaties. Als je de prestaties niet kon verzamelen, verspreiden en communiceren tijdens de gangbare bedrijvigheid voor corona, hoe wil je dan je prestaties meten in de netelige periode van vandaag? Het is zaak om deze tijd te gebruiken en relevante meetmethoden te selecteren, die richtinggevend zijn voor het bedrijf en een plan te ontwikkelen voor het invoeren van deze instrumenten.

Partners

Partners zijn vandaag de dag essentieel voor veel bedrijven. Je communiceert weliswaar met je partners, maar ben je ook van plan om samen met deze partners een potentiële transformatie van de business te realiseren?

In de gesprekken die ik de laatste maanden voer met ondernemers in Nederland, maar ook met internationale bedrijven – van de Verenigde Staten tot Engeland en China – hoor ik herhaaldelijk, dat bedrijfsleiders en management op dit moment vooral behoefte hebben aan inzicht: hoe heeft de corona crises hun bedrijf geraakt op de verschillende onderdelen? Vanuit inzicht krijg je weer grip op je organisatie en het toekomstperspectief, ook in deze onzekere tijden. Je kunt slagvaardig en wendbaar ingrijpen op die elementen, die de aandacht vereisen. Als je de nodige acties in een veranderprogramma vangt, waarbij je in kleine projecten met de juiste mensen heel gericht aan de veranderdoelstellingen werkt, zul je merken dat je al snel vooruitgang boekt zonder je organisatie en daily business onnodig te belasten. Je wilt immers dat ‘de zaak’ en daily business op dit moment zoveel mogelijk doordraaien om corona-achterstanden in te lopen. Door een designated lead op je veranderdoelstellingen te zetten en je mensen op gepaste wijze te betrekken bij dit proces is dat mogelijk. Bovendien krijg je meer draagvlak voor de nodige veranderingen, door iedereen onderdeel van de oplossing te laten zijn. Je geeft je mensen, klanten en andere standhouders een duidelijk signaal dat je ‘on top of things’ bent. En dat schept het vertrouwen voor de toekomst, dat je nu zo hard nodig hebt om te slagen.

In Zuid-Limburg is onlangs een gemeenschappelijk initiatief gestart om ondernemers te helpen inzicht in hun situatie te krijgen. Vanuit de driehoek samenwerking tussen Etil research group, IBC en Let’s Go Suppilo kunnen mkb-ondernemers kosteloos en vrijblijvend een 0-meting doen op de kernaspecten binnen hun organisatie. Bij deze 0-meting worden ook de mensen in je organisatie bevraagd. De 0-meting geeft je inzicht in hoe je organisatie nu ervoor staat en welke impact corona heeft gehad op je bedrijf en je mensen. En welke aspecten aandacht vereisen met het oog op de toekomst. De weerslag van de crisis op de economie en daarin het mkb zal immers nog een hele poos voortduren.

Hoe hebben jullie de afgelopen maanden de omslag tot stand gebracht? Het begrijpen van de impact op je belangrijkste stakeholders (medewerkers, klanten, partners, enz.), het effectief communiceren van veranderingen en het opleiden/trainen van de betrokkenen om het bedrijf te helpen transformeren zijn essentieel voor een succesvolle verandering, waardoor jullie deze tijd goed doorstaan en je je blik weer op de toekomst kunnen richten. Al de bovengenoemde thema’s en meer komen naar voren wanneer je de veranderingen vandaag en morgen in goede banen leiden wilt.

“Een hele klus”, denk je misschien. Dan heb je gelijk.

Het managen van strategische verandering vereist focus en expertise. Terwijl jij en je hele team de verandering bewerkstelligen, wil je een toegewijde leider hebben die de verschillende projecten leidt. Iemand die ervoor waakt dat alle initiatieven wenselijk, haalbaar en levensvatbaar zijn én zorgt dat de doelstellingen binnen het budget, op tijd en met het beoogde resultaat worden behaald.

Ben jij geïnteresseerd in de kosteloze 0-meting voor ondernemers in het mkb van Etil research group, IBC en Let’s Go Suppilo? Of wil je sparren over hoe jij doelgericht aan de slag kunt met je organisatie om beter uit deze strijd te komen? Heb jij iemand nodig om je te helpen om gericht en snel met de juiste zaken aan de slag te gaan? En die de projecten overkoepelend, maar ook in detail in de hand neemt? Boon 4 Business is een strategisch projectmanagement bureau, dat jou helpt je organisatie richting een kansrijk post-COVIN-19 tijdperk te leiden.

Path