Change Management 2.0: je mensen de verandering laten vormgeven

Download communicatietips
Path

Projectmanagement bij de Complexiteit van Verandering

Elk verandertraject in je organisatie draait om processen veranderen en verbeteren, zodat jij je doelstellingen haalt. Je wilt je organisatie anders opzetten, hebt een groeivraag, wilt internationaal opereren, verduurzamen, je klantenbenadering en -service beter inrichten of staat aan de start van een reorganisatie. Je hebt hier goed over nagedacht, mogelijk met ondersteuning van je managementteam, externe adviseurs en deskundigen. Je veranderdoelstelling is helder. Het is nu essentieel dat jij iedereen meekrijgt, binnen en buiten de organisatie.

Een andere manier van werken vraagt veel van je mensen. Cultuurverandering, de neuzen de juiste richting op krijgen en houden en draagvlak creëren maken verandermanagement complex. De grootste en soms moeilijkste verandering zit vaak in het omdenken.

Hoe krijg je zo’n verandertraject vlot getrokken? Hoe implementeer je strategische veranderprojecten en zorg je voor een succesvolle transitie, waarbij de doelstellingen aantoonbaar gerealiseerd zijn? En hoe ga je het best om met de impact van de veranderinitiatieven op alle betrokkenen en laat je hen onderdeel van de oplossing zijn?

Door iemand in te schakelen, die al vaker op jouw bord geschaakt heeft.

Ik begeleid, communiceer, documenteer en breng strategieën aan in jouw veranderprogramma om de directie en het management, je medewerkers en andere betrokkenen te helpen bij de transitie. Ik begeleid jullie in het proces van de acceptatie en de buy-in, het verminderen van de weerstand en kan de rol van aanspreekpunt en voorvechter invullen. Hierbij richten we ons sterk op je mensen en hoe de veranderingen hen beïnvloeden om te zorgen, dat negatieve impact op de mensen binnen het bedrijf wordt geminimaliseerd en de risico’s voor hen worden beperkt. De verandering is het resultaat van hun eigen enthousiaste co-creatie en biedt de beste perspectieven voor alle betrokkenen. Zo zorgen we samen voor een duurzaam resultaat en een organisatie die in beweging blijft.

Strategische Change Management Projecten

In de afgelopen 25 jaar stond ik soms in de rol van projectmanager en op andere momenten in de rol van verandermanager, die op papier heel anders zijn.  Toch heb ik in de praktijk ervaren dat er nogal wat overlap is. Bij projectmanagement gaat het erom dat de taken die voor het project zijn vastgesteld, worden uitgevoerd op een manier die beantwoordt aan de vooropgestelde scope en kwaliteitsdoelstellingen. Daarmee zorgen we ervoor dat wat in de businesscase werd afgesproken, ook daadwerkelijk is gerealiseerd. In projecten rondom verandermanagement richten we ons vooral op de integratie van de oplossing met de rest van het bedrijf door te zorgen, dat alle betrokkenen klaarstaan om de bal te vangen wanneer deze in hun richting wordt geworpen. Ik help je om beide disciplines te dekken.

Zo ontvang jij advies over en managementdiensten voor je projecten:

 • Vaststellen van de reikwijdte van het project
 • Identificatie van de benodigde middelen en planning van de verdeling ervan
 • Planning van taken met projectplanningssoftware, het bijhouden en prioriteren van de werkzaamheden, zodat ze daadwerkelijk gerealiseerd worden
 • De oplossing van projectproblemen faciliteren
 • Projectrisico’s beheren
 • Aan het einde van het project de overdracht voltooien.

Bovendien krijg je de juiste begeleiding te slagen in je missie om duurzaam te veranderen met:

 • Projectcommunicatie buiten het directe projectteam
 • Planning en beheer voor de stakeholders en activiteiten om hen te betrekken bij het veranderproces
 • Strategie, planning en implementatie van initiatieven om te zorgen, dat de organisatie en alle betrokkenen klaar zijn voor verandering
 • Analyse van trainingsbehoeften en ontwikkeling van oplossingen om eventuele leemtes in vaardigheden, kennis en oplossingen aan te vullen
 • De acceptatie van de veranderingen en het in stand houden van de transformatie op de langere termijn.

Jouw verandertraject slaagt met de juiste mix van mensen, middelen en tooling

Boon 4 Business is een wendbaar en klantgericht strategisch projectbureau. Elk duurzaam verandertraject vraagt om maatwerk in de combinatie van mensen, middelen, expertise en de nieuwste innovaties en technologieën en tooling zoals AI, Big-data en funnelmanagement. Wanneer jouw situatie dit vraagt, schakelen we flexibel en vliegen we de expertise van specialisten over de hele wereld in om jou te helpen duurzame projectresultaten te realiseren.

Succesvol veranderen doe je bovendien door je mensen erbij te betrekken. Zinvolle organisatieveranderingen slagen niet zonder de medewerking van de stakeholders. Leiderschapsstijl en -gedrag zijn belangrijker dan een slim proces en beleid. Medewerkers willen hun organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen je met het proces én de menselijke kant van die verandering.


“Ratna heb ik leren kennen als iemand die ervoor gaat! Ze is een top vakvrouw, denkt mee in het proces, schakelt meteen, draagt nieuwe ontwikkelingen aan en legt snel de brug naar de praktische kant. Opdrachten voert ze correct en met veel enthousiasme uit. Buiten dit is Ratna ook nog een heel fijn mens!”Moniek Simons, eigenaar Business Rebel, Roermond (NL)

Voorbeeld van change management uit de praktijk

Een mkb-familiebedrijf in de maakindustrie wil de toekomstbestendigheid van het bedrijf verstevigen en duurzame groeien. Door de klant centraal te stellen in alle beslissingen binnen de organisatie en met de implementatie van innovatieve producten en technieken wil de nieuwe eigenaar zijn afzetmarkt vergroten. En zo meer continuïteit in de inkomensstromen creëren én de totale omzet een boost geven. In het verleden had hij al eerdere verandertrajecten ingezet, maar zonder succes. Die initiatieven gingen ten onder aan de dagelijkse drukte en gebrek aan focus, kennis en expertise. Nu miste hij de nodige buy-in van enkele afdelingen in een nieuw veranderprogramma. Hij investeerde in de adviezen van marketing- en salesbureaus, maar dat had het bedrijf niet echt vooruit geholpen. En de voortdurende, externe veranderingen in het concurrentieveld en de veranderende behoeften van zijn klanten werkten ook niet mee.

Het eerste dat Boon 4 Business deed, was het hele team betrekken bij het veranderproces, zodat er draagvlak kwam voor een nieuw verandertraject. Door coaching en training van het team samen en van de individuele leden geneerden we een gedragsverandering, vergrootten wij de skills en verbeterden we de onderlinge communicatie. Vervolgens voerden we in kleinere teams specifieke acties uit om de veranderdoelstellingen te bereiken en de gewenste doelen dichterbij te halen. Hiervoor zetten we strategie en tools in, waaronder het sales- en marketingplatform, begeleid door partner Let’s Go Suppilo. Met voortdurende monitoring en evaluatie stelden wij de strategie steeds bij, sturend op de gestelde KPI’s. Elke mijlpaal werd gevierd.

Het programma is nog niet afgerond, maar het bedrijf genereert na 6 maanden al 20% minder kosten en 28% meer verkoop, doordat iedereen meedoet, de service beter aansluit aan de behoeften van de klant, er een helder toekomstperspectief en een duidelijk te volgen strategie is.

In veel verandervraagstukken zien we de marketing en salesstrategie terugkomen als belangrijk onderdeel van de veranderprojecten. In de snel veranderende wereld, waarin concurrentie en kansen vanuit diverse kanten komen, is het steeds belangrijker dat jouw specifieke doelgroep je vindt en ziet. Je wilt je onderscheiden. En wendbaar en snel inspelen op de actuele behoefte van jouw klant en medewerkers. En je verkoop- en marketingmiddelen gericht inzetten om je verkoopkosten laag te houden en de rendabiliteit van je sales en marketing te verhogen. Een verandering in je kijk op de aanpak hierin verbetert je toekomstperspectief ingrijpend.

Boon 4 Business vult deze vraagstukken in vanuit onze gespecialiseerde partnerorganisatie Let’s Go Suppilo. Met het geïntegreerde data-driven sales- en marketingplatform van Suppilo krijg jij grip en controle over je groei. Meer verkoop. Minder gedoe.

Path