Hoe Jeroen mét zijn team binnen 6 maanden 20% minder kosten en 28% meer verkoop genereert, terwijl het verandertraject nog loopt

Path

Jeroen heeft een familiebedrijf in de maakindustrie.

Hij heeft een groeiwens, maar loopt tegen verschillende uitdagingen aan. Daardoor is de toekomstbestendigheid onzeker. In samenwerking met Boon 4 Business wist Jeroen zijn team mee te krijgen en samen het bedrijf binnen 6 maanden om te turnen naar een klantgerichte en slagvaardige organisatie. Ze hebben eindelijk echt grip op hun marketing, sales en service. Zo herpositioneren ze zich voor groei. De eerste stappen in de transformatie zijn gezet en de eerste resultaten zijn voelbaar. En het project loopt gewoon door.

Het vraagstuk: onzeker groeiperspectief

In het begin van onze samenwerking genereerde het 2e-generatie mkb-bedrijf weliswaar genoeg omzet, maar de bedrijfs- en verkoopresultaten en de orderintake fluctueerden, waardoor het toekomstperspectief onzeker was. De dagelijkse zaken vergden alle tijd en energie van het team. Het energielevel en de veranderbereidheid was de laatste jaren behoorlijk afgenomen na enkele mislukte en demotiverende reorganisatiepogingen. Jeroen, de zoon van de oprichters, die al 16 jaar in het bedrijf werkte, nam de leiding van het bedrijf over. In een tijdperk van voortdurende verandering in technologie, concurrentie en veranderende klantbehoeften besefte hij, dat het tijd was voor echte verandering, om beter te luisteren naar de doelgroep en klantgerichte beslissingen te nemen. Hij wilde een continue inkomensstroom genereren en de basis voor duurzame groei verstevigen. Hij vond het belangrijk zijn medewerkers mee te nemen naar een toekomstbestendige werkomgeving, waarin ze de energie en ruimte hadden om zichzelf en het bedrijf te ontwikkelen door zich gericht met de juiste zaken bezig te houden. Hij had een aantal innovatieve product- en service-ideeën en was bereid om te investeren en te transformeren. Maar… waar te beginnen?

Jeroen Konings, Algemeen Directeur Venlo, NL

“Boon 4 Business heeft de tijd genomen om te begrijpen hoe ons bedrijf werkt, waardoor ze ons goed konden adviseren over de meest effectieve aanpak voor bedrijfsverandering. Ratna gebruikte hierbij haar expertise, ervaring en vaardigheden op het gebied van de relatievorming om snel inzicht te krijgen in de kansen die een verandering in ons bedrijf met zich meebrengt. Bovenal leverde ze wat was afgesproken en we nodig hadden, met een frisse mix van pragmatisme, tempo en innovatie. Zo bracht ze de juiste partijen, zoals Let’s Go Suppilo, aan tafel wanneer dat nodig was. Ze won al snel aan geloofwaardigheid en vertrouwen in de ogen van het team en was onmisbaar in de totstandbrenging van draagvlak en onderling vertrouwen.  Haar behulpzame houding, samen met aantoonbare succesverhalen en een echte ‘can do’ houding, heeft ons geholpen om de betrokkenheid van onze medewerkers tijdens een periode van ingrijpende bedrijfsveranderingen sterk te vergroten. En dat weerspiegelt zich nu al in ons verkoop- en marketingrendement.  We hebben nu grip op onze sales en marketingfunnel en kunnen tegenwoordig flexibel inspelen op de behoeften van onze klanten. Zonder de adviezen en begeleiding van Boon 4 Business en partners hadden we dit niet kunnen bereiken.”

Onze gezamenlijke aanpak van deze transformatie

Ons primaire doel in het veranderingsprogramma voor Jeroens bedrijf was om de betrokkenheid van medewerkers in het hele bedrijf in het veranderingsproces te vergroten. Boon 4 Business begeleidde het team om zelf, gedurende 6 maanden, een nieuw en veelbelovend klantgericht bedrijfsklimaat te creëren. En om het bedrijf met een nieuwe marketing-, verkoop- en servicestrategie te herpositioneren voor groei.

De toegepaste methoden

Om draagvlag en betrokkenheid bij de medewerkers te creëren maakten wij gebruik van enkele effectieve instrumenten om:

 • De gedragsmatige aanpassing van de medewerkers te bewerkstelligen
 • Draagvlak voor de verandering te creëren
 • En voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe, noodzakelijke skills te bieden.

Hiervoor zetten wij onder andere de volgende instrumenten in:

 • Training: intercollegiale leersessies en mentoring
 • Persoonlijke coaching: persoonlijke begeleiding op specifieke groeidomeinen, vastgesteld door de medewerkers zelf
 • On-the-jobtraining: groepstraining op de werkvloer in nieuwe programma’s en technieken
 • Change team: stakeholder support committee dat informatie deelde, vragen beantwoordde én aandachtspunten terugkoppelde naar de leiding (en dat nog doet)
 • Change Communicatie Plan: overzichtelijk communicatieplan rond het traject met onder andere afzender, timing van de communicatie en afleverwijze (hoe lever je het bericht aan de doelgroep af?)

Voor de succesvolle strategische verandering in de sales, marketing en service aanpak, hielpen we Jeroen en zijn team met verschillende zaken, waaronder:

 • Marketing- en Salesstrategie: ontwerp en begeleiding nieuwe ‘klantcentrale’ strategie, die nu naadloos aansluit op de koopreis
 • Marketing- en Salesplatform: implementatie en inrichting data-gedreven marketing- en salesplatform + advisering rondom campagnes met Let’s Go Suppilo
 • Service Excellence Strategie: ontwerp en begeleiding nieuwe strategie gericht op excellente service en een uitzonderlijke klantbeleving
 • Optimalisatie: monitoring en evaluatie van de prestaties aan de hand van KPI’s. Leren van de fouten en het plan dynamisch aanpassen.

Over de gehele breedte van het veranderprogramma leveren we ondersteuning met:

 • Strategisch Projectmanagement: sturing op de realisatie van de veranderdoelstellingen
 • Change Management: aansturing van individuele transities
 • Bedrijfsevenementen: verzorging van bijeenkomsten om te leren, te delen en mijlpalen te vieren.

De invulling met 3 kernaspecten

In onze dienstverlening hebben we ons gericht op 3 kernaspecten:

 • Strategie: Jeroen en het team helpen bij het selecteren, managen en monitoren van projecten binnen een strategisch programma om zo de doelstellingen op tijd en binnen het budget te bereiken. En te zorgen, dat alle initiatieven gericht zijn op de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen
 • Mensen: Jeroen en zijn team bijstaan tijdens de transitie in aspecten als de communicatie rond het veranderingstraject, coaching, training en het vieren van de mijlpalen. Er is aandacht voor alle betrokkenen, die samen de toekomst van het bedrijf bewerkstelligen
 • Tooling: relevante tools en technieken om het team te helpen vooruitgang te boeken op een aantal belangrijke ontwikkelpunten en de nieuwe strategie te faciliteren.

De resultaten van deze projectmatige aanpak van verandermanagement

 • Deelname aan en betrokkenheid bij het veranderprogramma binnen het hele bedrijf
 • Breed draagvlak voor de veranderingen onder alle betrokkenen
 • Grip en controle over het volledige sales- en marketingproces door inzicht en tooling. En gerichte inzet van mensen en middelen op veelbelovende kansen.
  Het gevolg: meer omzet, minder gedoe
 • Betere aansluiting bij de behoeften van de doelgroep op alle activiteiten binnen de organisatie. De behoeften van de doelgroep zijn leidend in alle beslissingen en processen
 • Verbetering van de klantbeleving en Excellente Service
 • Een positieve, groeigerichte werkomgeving en energieke sfeer
 • Helder toekomstperspectief en een duidelijke strategie
 • Versterkt duurzaam groeipotentieel.

Onder aan de streep behaalden we na 6 maanden al 20% minder kosten 28% meer verkoop. Het verandertraject heeft geen eindpunt, maar we hebben de diverse projecten ondergebracht in een transformatieprogramma. Daarin streven we naar voortdurende ontwikkeling. De nadruk blijft liggen op het team meekrijgen in de veranderende mindset in de driehoek met nieuwe tooling en middelen. Zo richten we de organisatie dusdanig in dat de uitvoering van de strategie, waarmee de langetermijndoelstelling behaald moet worden, mogelijk is.

Path